Odrębną dyscypliną nauki jest teologia, ma ona swoje odmiany w literaturze. Do istotnej literatury teologicznej przystaje przede wszystkim Pismo Święte. Jest to podstawa literatury teologicznej. Co więcej do tego księgozbioru zaliczane są wszystkie modlitewniki, śpiewniki, książki dotyczące katechetki. Wszelkie egzemplarze pomagające w odprawianiu nabożeństwa: brewiarz, homilie, kazanie, deliberacja liturgiczne. Książki naukowe, mówiące o stworzeniu świata czy istnieniu Chrystusa. Publikacje również są niezwykle istotne – zobacz domenę Zbrodnia i kara. Znaczącym typem dzieł teologicznych są encykliki. Są to księgi wydawane prze Papieża, początkowo w języku łacińskim, wyjaśniane na poszczególne języki. W encyklikach zawierają się przemyślenia, prośby oraz spostrzeżenia najlepszej władzy kościoła. Interesującą formą ksiąg literackich są autobiografie lub biografie. Autobiografia jest to samoistne przedstawienie przez autora, losów swojego własnego życia. Natomiast biografia jest to opisanie czyichś losów oraz perypetii życiowych. Autobiografie są z przyjemnością czytane. Jakikolwiek człowiek jest inny oraz nie będzie w tej dziedzinie dwóch analogicznych do siebie książek. Pozwalają zaznajomić czasami prosty oraz prosty styl życia, ludzi sławnych i znanych. Pomagają nam od czasu do czasu, odzyskać poczucie prywatnej wartości, dają możliwość zrozumienia, że nie należy czynić rzeczy fantastycznych żeby być szczęśliwym oraz bogatym duchowo. Niejednokrotnie osiągalne są również biografie dawnych władców, dyktatorów i ludzi zasłużonych dla kraju lub nauki. Każdy z nas może utworzyć swoją osobistą autobiografię.

Przeczytaj także inne artykuły:

Categories: Nauka

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

parkettboden

Posted on kwi - 19 - 2017

Komentowanie nie jest możliwe